Khách hàng là một tài nguyên rất quan trọng- nếu họ thích sản phẩm của bạn, họ sẽ rất có ấn tượng về sản phẩm của bạn, và qua đó sẽ là một người marketing tuyệt vời cho công ty của bạn thông qua việc giới thiệu những sản phẩm của họ đã mua từ công ty của bạn với bạn bè của họ.

 

Vì vậy, bạn nên xem xét việc đưa ra một khuyến khích cho các khách hàng của bạn giới thiếu người khác mua sản phẩm của bạn - ví dụ cung cấp cho họ 10% hoa hồng cho mỗi lần họ giới thiệu cho bạn một khách hàng đến mua hàng ở công ty bạn.

Khi khoản tiến hoa hồng đã ở mức độ như tiền dấn vốn, nhiều người sẽ sẵn sàng giới thiệu những khác hàng mới đến mua sản phẩm của bạn, và bạn sẽ bán thêm được rất nhiều sản phẩm, và 10% tiền hoa hồng đã rất đáng giá.

 

Bạn muốn tìm kiếm khách hàng?

Doanh nghiệp bạn muốn tìm kiếm khách hàng?

Vui lòng click vào đây và đăng ký


 

Add comment


Security code
Refresh

Share on facebook